A blog of Programming

We're Developer who make beautiful apps for thousands of people

SwiftUI - Hiển thị ngang và dọc - Phần 1
 Mình đã mua MacBook M1
[Flutter] Shared Preferences và Security Storage
Hackintosh sẽ ra sao nếu Apple không ra thêm mẫu máy nào chạy CPU Intel?
OpenCore Phần 1: macOS sẽ khởi động như thế nào?
Thủ thuật 30s : Lấy lại dung lượng ổ cứng sau thời gian dài dùng Xcode.
Phần 4: Hackintosh thực hành patch DSDT cổng USB
Kĩ thuật "trét" kem tản nhiệt CPU nào tốt nhất?
Phần 3: Hackintosh patch dsdt một khái niệm đễ hiểu "nhầm".